Erasmus + day in Blidene Elementary school

KA 229 SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIP

COOPERATION AND INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTISES

Slowing down, a new face of European education

Impact on School Society

Gunta Reisa.

Blīdenes pamatskolas sākumskolas skolotāja

Lietotāja Gunta Reisa attēls.

No projekta Slowing down – a new face of European education – skolotāj un skola ir guvusi iespēju paplašināt zināšanas par pasaules ģeogrāfiju, iepazīt dažādas kultūras un gastronomisko pasauli, gūt jaunas paziņas, praktizēt savas svešvalodu zināšanas, aizmirsties no ikdienas, baudīt dabu un iedvesmoties jauniem mērķiem dzīvē. 

Ko es kā pedagogs un mani  kolēģi guva no šī projekta? Paplašināju savu redzesloku, izmantoju redzēto un dzirdēto stundu vadīšanā. Ir iegūti jauni kontakti ar pedagogiem no projekta, lai apmainītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību.

Labums mūsu sabiedrībai ir gan skolas, gan novada popularizēšana. Kā arī paša projekta ideju pārnešana uz mūsu skolas un vietējās sabiedrības domāšanu. Cilvēku dzīvesveida uzlabošana. 

Ruta Muhitdinova

Blīdenes pamatskolas mācību pārzine

Lietotāja Ruta Muhitdinova attēls.

Ieguvums mūsu skolai ir iespēja, kura tika dota, lai iepazītos ar citu valstu izglītības sistēmām un skolu pieredzi. Iespēja apmainīties ar viedokļiem. Iespēja apskatīt skolas klātiene, redzēt un dzirdēt citu valstu skolu, kolēģu darba pieredzi. Labo pieredzi izmantot savā darbā. Iepazīstināt mūsu skolas pārējos kolēģus ar redzēto un dzirdēto. 

Ieguvums man kā pedagogam ir iepazīt citu valstu kultūru, lai es iegūtās zināšanas varētu tālāk izmantot savā darbā. Iespēja komunicēt angļu valodā. Iespēja iepazīties ar citu valstu kolēģiem un apmainīties ar idejām un viedokļiem. 

Marita Bašlika

Blīdenes pamatskolas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja 

Lietotāja Marita Bašlika attēls.

🌟Iespēja iepazīt apmeklēto valsti, apmeklēt  kultūras un  tūrisma objektus, uzzināt vēstures , tautu tradīcijas u.c.
🌟Skolēni paplašina un uzlabo  savas angļu valodas zināšanas;
🌟Skolēni apgūst un iepazīst prasmi būt prom no mājām, ierastās vides un mācēt ar dažādām  neierastām situācijām tikt galā;
🌟Iepazīstam  citu valstu izglītības sistēmu, skolām, mācību metodēm. Reizēm zināmās lietas atkārtot.
🌟Pedagogi arī ir spiesti iziet no savas komforta zonas un apgūt ko jaunu!
🌟Gan skolēniem, gan skolotājiem paplašinās paziņu un draugu loks no ārvalstīm!

Regīna Deaka

Blīdenes pamatskolas sākumskolas apvienības vadītāja 

Regina D

Piedalīšanās Erasmus+ projektā gan skolēniem, gan skolotājiem, bija lieliska iespēja gūt starptautisku pieredzi, iepazīt citu skolēnu dzimtās zemes kultūru, kā arī uzlabot savas svešvalodas zināšanas,  kā arī varēja  lieliski vingrināties saprašanās prasmēs, komunikācijā un protams, paplašināt savu redzesloku.

Šī projekta laikā bija unikāla iespēja iegūt klātienē  jaunus draugus, iepazīt to izglītības sistēmu, kā arī iegūt vērtīgu dzīves pieredzi. Gan skolēni, gan skolotāji šī projekta laikā bija spiesti kļūt patstāvīgāki, atvērtāki un drosmīgāki. Varējām arī pamācīties, kā pozitīvi raudzīties uz dzīvi un priecāties par  visu to, kas ar Tevi šobrīd notiek. Mums Latvijā ar to ir ļoti grūti!

Iveta Strautmane

Blīdenes pamatskolas angļu valodas skolotāja 

321

Šī projekta „Slowing down” ietvaros kopā ar skolēniem devos mobilitātes uz Turciju, Poliju, Itāliju. Tā ir lieliska pieredze un ieguvums kā mums skolotājiem, tā arī bērniem – redzēt pasauli, apmainīties pieredzēm, redzēt kā mācās un dzīvo cilvēki citur pasaulē. Kā skolēniem, tā arī skolotājiem šī ir lieliska iespēja iegūt draugus dažādā pasaules malās. 

Domāju , ka mums jābūt lepniem par to, ka mūsu mazajā skoliņā ir šādi projekti, par to, ka mūsu skolotāji ir tik drosmīgi, lai dotos tik tālā ceļā un uzņemtos atbildību, tas nemaz nav tik viegli un stress ir pamatīgs. Varbūt dažbrīd liekas redz kā, kas nekaiš apceļot pasauli, bet , ko tas prasa no skolotāja, to zina tikai tas, kurš pats to pieredzējis. 

Manuprāt, skolas galvenais ieguvums ir tas, ka šī ir sava veida reklāma mūsu tik mazajai skoliņai un arī Blīdenei vispār, jo ar tās vārdu mēs braucam šajos projektos un pasaulē. Un tad, kad atbraucēji novērtē, cik mūsu mazais ciematiņš un Latvija vispār  ir zaļa un sakopta, tas arī rada gandarījumu. Un bieži vien tieši mūsu bērni, kad aizbrauc mobilitātes ievēro, šo acīmredzamo atšķirību starp tīrs un netīrs, sakopts un nesakopts. 

Daiga Plaude

Blīdenes pamatskolas matemātikas un informātikas skolotāja 

Lietotāja Daiga Plaude attēls.

Metodes – ekskursija, orientēšanās nezināmajā un nenoklīst no savas grupas,  degustācija, gatavošana, vārdu  – sarunvalodas nostiprināšana, kino vakars, saruna –diskusija, prezentēšana, spēles, dejas, dziedāšana, pārgājiens, meditācija pie jūras, ekspedīcija – gliemežvāku meklēšana, aktīva atpūta uz ūdens, praktiskais darbs, diskusijas, atpūtas vakari, koleģiālā pieredze.

Mācību materiāls – apskates objekti (savādāki auto, arhitektūra, maģistrāles, ceļa zīmes, okeāns un kalni – dabas ainava), viesnīcas evakuācijas plāns, kino filma un saruna pēc noskatīšanās, ēdienu karte, bukleti, cilvēks – sarunu biedrs,  viesģimenes, dažādu valstu ēdienu iepazīšana.

Ko ieguva – personīgi prasmes būt patstāvīgam un tajā pašā laikā būt komandā. Pieredze lidot ar lidmašīnu, pārvietoties ar savādākiem transporta līdzekļiem, dabas skaistumu un dažādību citu valstu robežās. Pilnveidoja svešvalodu – sarunvalodu, vārdu krājumu. Komunikācija ar   vies ģimenēm  – būt pateicīgam!

Paplašināja redzes loku, draugu loku un dažādu lidostu sistēmu iekārtojumu.

Radošajās nodarbībās – jaunas iemaņas darbu gatavošanā. Orientēšanos un ātru pārorientēšanos atkarīgi dienas notikumam. Esmu viens no dažiem – ar lepnumu!

Blīdenes sabiedrība – sabiedrība lepojas ar šādu aktivitāti, popularitāte, Skolas aktivitāte ja atspoguļota mēdijos, tad esam arī atpazīstami un varam iepriecināt ar savu stāstījumu tos, kuri nav tiešie labuma guvēji. Daudzi vecāki varbūt nekad arī paši nevar atļauties savam bērnam personīgi šādu ekskursiju noorganizēt.

Skola – iegūst tad, ja skolēni ir ar sirdi un dvēseli ir projektā, saprot savas vienreizējās iespējas labumu un ir patiesi ieinteresēti un aktīvi. Projekta dalībnieki, kuru ir tikai labuma ņēmēji un “šis iespējas izmantotāji” saņem savu personīgo labumu, skolai ir tikai atbildība par drošību, bet no viņiem neko nevar izdabūt! Iesaku rūpīgi izvērtēt turpmākos skolēnus Erasmus + braucienam un varētu pat būt savstarpēji parakstīta vienošanās ar skolu un skolēnu, par to, kas tieši viņam ir jādara un kādi pienākumi ir pret šo projektu!